Vol 32, No 3

Full Issue

View or download the full issue PDF (Türkçe)

Table of Contents

Research Papers

Ereğli İvriz Sağ Sahil Sulama Birliği’nde Sulama Performansının Değerlendi-rilmesi PDF (Türkçe)
Halit Yürekli, Ramazan Topak 221-230
Asit Reaksiyonlu Bir Toprakta Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Gövde-Kök Biokütlesi ile Klorofil İçeriklerine Tavuk Gübresi, Odun Külü ve Kirecin Etkisi PDF (Türkçe)
Ramazan Çalış, Cevdet Şeker 231-237
Orta Karadeniz Geçit İklim Kuşağında Silaj Mısır Üretiminde Toprak İşlemenin Enerji Kullanım Etkinliğine Etkisi PDF (Türkçe)
Ebubekir Altuntaş, Engin Özgöz, Serkan Dede 238-248
Malatya İlinde Kuru Kayısı Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma PDF (Türkçe)
Sait Engindeniz, Kubilay Uçar 249-256
Kültivatör Kazayağı Uç Demirlerinin Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) İle Mukavemet Özelliklerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Aslan Şahin, Ebubekir Altuntaş, Umut Güleç 257-265
Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında Toptancı Hallerinin Rolü ve Önemi: Kocaeli Merkez İlçe Toptancı Hali Örneği PDF (Türkçe)
Bahar Aydın Can, Sait Engindeniz 266-273
Patates (Solanum Tuberosum L.) Bitkisinde Sakkaroz Ve Oksin-Sitokinin Uygulamalarının Mikro Yumru Oluşumuna Etkileri PDF (Türkçe)
Sinem Dilsiz, Mustafa Yorgancılar 274-281
Bazı Hibrit Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Kerim Çetin, Özden Öztürk 282-288
Selçuk Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Zuhal Karakayacı, Zeynep Nur Öz, Seval Baz, Semra Koçyiğit 289-296
Tanelik Mısır Üretiminde Çift Sıra Ekim Yöntemlerinin Verim ve Verim Parametrelerine Etkisi PDF (Türkçe)
Hasan Kırılmaz, Tamer Marakoğlu 297-304
Konya Koşullarında Yağlık Keten (Linum usitatissimum L.) Çeşitlerinin Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Özlem Örs, Özden Öztürk 305-311
Tuz ve K-Humat Uygulamasına Farklı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Tepkileri PDF (Türkçe)
Ahmed M. Yossif, Fatma Gökmen Yılmaz, Mehmet Hamurcu, Sait Gezgin 312-320
Erzurum Kuru Tarım Koşullarında Kışlık Arpanın Ekim Sıklığına Verim Tepkisi PDF (Türkçe)
Ali Öztürk, Ramazan Polat, Selçuk Kodaz, Murat Aydın 321-327
Farklı Kireç Seviyelerinin Bazı Çilek Çeşitlerinde Büyüme Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Nuray Kara, Ahmet Eşitken 328-332
Düzce İli Fındık Bahçelerindeki Mayıs Böceği (Melolontha melolontha L. Coleoptera, Scarabaeidae) Popülasyon Yoğunluğu ve Yayılışının Araştırılması PDF (Türkçe)
Salih Karabörklü, Hatice Yıldırım Aydınlı, Volkan Aydınlı 333-338
Genotypic Variability for Seed Protein in Barley Germplasm PDF
Necdet Akgün, Emine Atalay 339-344
Effects of In-Ovo Injection of Manganese on Some Organ Weights and Lengths in Quail Hatching Eggs PDF
Alp Önder Yıldız, Esra Tuğçe Şentürk, Ali Aygün, Osman Olgun 345-349
Yatay Plakalı Mekanik Hassas Ekici Düzende Bazı Çalışma Parametrelerinin Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğüne Etkisi PDF (Türkçe)
Ali Karagülmez, Mustafa Konak, Osman Özbek 350-354
Wind Erosion Risk in Agricultural Soils under Different Tillage Systems in the Middle Anatolia PDF
Kazım Çarman, Kazım Gür, Tamer Marakoğlu 355-360
Mikoriza ve BBAR Uygulamalarının Çilekte Büyüme Üzerine Etkileri PDF (Türkçe)
Selçuk Çiylez, Ahmet Eşitken 361-365
Effectiveness of Grape (Vitis Vinifera L.) Seed Extracts on Fungi and Bacteria Management PDF
Zeki Kara, Mahmut Baykan, Metin Doğan, Didem Ege 366-372
Gibberellik Asit ve Çinko Uygulamalarının Marulun Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri PDF (Türkçe)
Yağmur Kaya, Mehmet Zengin 373-380
Çorum İlinin Ayçiçeği Tarımı Yapan İşletmelerinin Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi PDF (Türkçe)
Ebubekir Altuntaş, Murat Bal 381-393
Effect of Tillage Systems on Chickpea (Cicer arietinum L.) Productivity: Seed Yield and Yield Components PDF
Necdet Akgün, Tamer Marakoğlu, Kazım Çarman 394-398
Effects of High Light Intensity on Incubation Results in Quail Hatching Eggs during Incubation Period PDF
Abdoulaziz Hamissou Maman, Ali Aygün, İskender Yıldırım 399-401
Effect of Enzyme Supplementation to Laying Hens Diets Containing Different Levels of Sunflower Seed Meal on Performance and Egg Quality PDF
Mehmet Emin Ceylan, Yusuf Cufadar 402-406
Some Physical Properties and Nutritional Compositions of Lupin (Lupinus albus L.) Seed in Turkey PDF
Mustafa Yorgancılar, Ayşe Torun, Cevat Aydın 407-411
The Effect of Rations Containing Different Levels of Expanded Corn on Performance in Broilers PDF
Abdullah Çolak, Yusuf Cufadar 412-415
Ancient Grape Vitis vinifera L. cv ‘Ekşi Kara’ in Anatolia PDF
Zeki Kara, Ali Sabır, Ömer Eker 416-423
Effects of Colchicine Treatments on Some Grape Rootstock and Grape Varieties at Cotyledon Stage PDF
Zeki Kara, Ali Sabır, Kevser Yazar, Osman Doğan, Mehmet Murat Şit 424-429
Comparison of Strip Tillage Systems for Sillage Maize Production in Middle Anatolia PDF
Kazım Çarman, Ergün Çıtıl, Tamer Marakoğlu, Kazım Gür, Hasan Kırılmaz 430-435
The Use of Fuzzy Logic Approach in Evaluation of Subclinic Mastitis PDF
Fatma Sinem Çoşkun, Uğur Zülkadir 436-439
Comparison of Park Users’ Satisfaction in The Example of Konya and Kirkuk Cities PDF
Walaa Ghassan Alabbas, Ahmet Tuğrul Polat 440-448
Phenological and Pomological Characteristics of Some Asian Pear Cultivars in Ereğli-Konya PDF
Mahmut Yavuz, Lütfi Pırlak 449-453
Effects of Dietary Different Levels of Rosemary Essential Oil on Performance and Eggshell Quality Parameters in Laying Hens PDF
Yusuf Çufadar 454-457
Sustainable Food Systems: Relations amongst Nutritional Components in Chickpea (Cicer arietinum L.) PDF
Ali Kahraman 458-461
Selçuklu (Konya/ Türkiye ) Coccinellidae (Coleoptera) Faunasına Katkılar PDF (Türkçe)
Merve Alkan, Turgay Üstüner 462-468
Relations Between Birth Weight and Some Body Measurements in Anatolian Black Cattle Calf Grown in Breeding Conditions PDF
Çağrı Melikşah Sakar, Uğur Zülkadir 469-474
Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağcılık Yapısının İncelenmesi PDF (Türkçe)
İlknur Korkutal, Elman Bahar, Arzu Zinni 475-481
Correlation and Path Coefficient Analysis of Phenological, Agronomic and Morphological Traits of Cumin and Ajwain Populations in Iran PDF
Mahdi Faravani, Ali Ashraf Jafari, Majid Ranjbar, Narges Azizi, Abdoul Karim Negari 482-495
Determination of Factors Affecting Wheat Production in Altınekin District by Risk Analysis PDF
Yasin Altay, İsmail Keskin 496-501
The Effects of Phytic Acid, Carnosine and Butylated Hydroxylanisole on Some Properties of Mechanically Deboned Chicken Patties during Frozen Storage PDF
Özgül Özer, Cemalettin Sarıçoban, Kübra Ünal 502-509
Farklı Organik Gübrelerin Tarla ve Örtüaltı Koşullarında Yetiştirilen Karnabaharın Bitki Gelişimi ve Verim Parametreleri Üzerine Etkisi PDF (Türkçe)
Sevinç Şener, Kamile Ulukapı 510-515
Daily Minimum and Maximum Temperature Estimation by Regression Analysis for Karaman City PDF
Resul Kav, İsmail Keskin 516-522
A Research on The Tendency of Re-Migration to Rural Area: A Case Study of Karatay District in Konya Province (Turkey) PDF
Zuhal Karakayacı, Cennet Oğuz, Ayşe Öz 523-529
Determination of Breed and Carcass Regions by Discriminant Analysis Considering the Fatty Acid Compositions in Lambs PDF
Ali Karabacak, İsmail Keskin 530-534
Determination of some Agricultural Characteristics of Domestic and Abroad Originated Bean Genotypes PDF
Burak Kırkgöz, Mustafa Önder 535-541
Comparison of Fattening Performance and Carcass Traits Measurements of Akkaraman and Awassi Male Lambs PDF
Arkan Arshad Burhan Aldeen Khadre, Ali Karabacak 542-548
Propagation of Aronia (Aronia melanocarpa) with Tissue Culture PDF
Lütfi Pırlak, Hoda Almokar 549-558

Review Papers

Çiftlik Hayvanlarında CRISPR/Cas9 Uygulamaları PDF (Türkçe)
Özge Şebnem Çıldır, Özge Özmen 559-566
Türkiye'de Kırmızı Et Tüketimi: Sorunlar ve Öneriler PDF (Türkçe)
Özge Saygın, Nevin Demirbaş 567-574
Palm Yağı ve Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanımı PDF (Türkçe)
Süleyman Çalışlar, Elif Zorlusoy, Nesrin Doğan 575-586
Vejetatif Filtre Şeritleri: Herbisitlerin Yüzey Sürüklenmesi Yoluyla Taşınmasının Engellenmesinde Çevreci Bir Yaklaşım PDF (Türkçe)
Ünal Asav, Ahmet Tansel Serim 587-593
Ribozom İnaktive Eden Proteinlerin Bitki Virüs Hastalıklarının Kontrolünde Kullanılma Olanakları PDF (Türkçe)
Nihan Güneş, Hikmet Murat Sipahioğlu, Mustafa Gümüş 594-600
Türkiye Bağcılığına Tarihsel Bir Bakış; Asma Genetik Kaynaklarının Önemi PDF (Türkçe)
Hayri Sağlam, Özlem Çalkan Sağlam 601-606
Effects of Vermicompost on Plant Growth and Soil Structure PDF
Mustafa Ceritoğlu, Sezer Şahin, Murat Erman 607-615
Mini İnsansız Hava Aracının Tahıl Islah Parsellerinde Fenotipik Seleksiyonda Kullanılabilirliği PDF (Türkçe)
Muhammet Karaşahin, Ahmet Samancı 616-623
Encapsulation Methods and Use in Animal Nutrition PDF (Türkçe)
Uğur Temiz, Ergin Öztürk 624-631
A1 and A2 Bovine Milk, the Risk of Beta-casomorphin-7 and Its Possible Effects on Human Health:(I) A1 and A2 Milk and the Risk of Beta-casomorphin-7 PDF
Özcan Şahin, Saim Boztepe, İbrahim Aytekin 632-639
A1 and A2 Bovine Milk, the Risk of Beta-casomorphin-7 and Its Possible Effects on Human Health: (II) Possible Effects of Beta-casomorphin-7 on Human Health PDF
Özcan Şahin, Saim Boztepe, İbrahim Aytekin 640-645


ISSN: 2458-8377